Året i vingården

En kort redovisning av arbetet i vingården

Våra ca 1000 vinstockar planterades 2006 och första skörden togs 2010.

Mars
Vinterbeskärning och uppbindning.
Ev sticklingar tas.

Mars – april
Ogräsbekämpning, gödning.

Maj – juni
Buteljering av föregående års vin, som lagrats på rostfria tankar.
Besputning för att motverka mjöldagg och främja tillväxt kvalitet hos
bladgrönskan.

 Juli
Rensa ogräs, ansa och binda upp (grön skörd).

Augusti
Ev näringstillförsel efter analys av jord och blad.

September – oktober
Regelbundna mätningar av druvornas sockerhalt (Oechslevärde).
Skörden påbörjas. Gallring, rensning, avstjälkning och krossning av druvorna.
Pressning och därefter till jäsningstankar.

Oktober – november
Vinifieringsprocessen pågår. Regelbundna mätningar av pH, svavel, syra och socker

December – januari
Vi övervakar processen i vineriet och gör regelbundet analyser.