Terroir

8

Terroir är ett mycket använt och bland missbrukat begrepp i vinvärlden. För oss handlar terroir om allt det som påverkar hur ett vin kommer att smaka. Det gäller jordmån, bergrund och topografi, men också klimat och väder på odlingsplatsen.

GEOLOGI
Vingården ligger vid foten av Kullaberg som reser sig med branta stup ner mot Öresund och Skälderviken. Berget ligger ytterst på Kullahalvön, i öst-västlig riktning i nordvästra Skåne. Högsta toppen är Håkull med 187 m över havet. Utmed den östra sidan som sluttar ner mot det omgivande mer flacka landskapet, där ligger på 48 meter över havet, Vingården Villa Mathilda, mellan byarna Arild och Brunnby.

Berggrunden vid vingården och på Kullaberg består av urberg som huvudsakligen innehåller gnejs. I urberget finns större sprickor som har fyllts ut med svarta och bruna bergarter s k gångarter. Dessa näringsrika gångbergarter ligger som band tvärs över berget från norr till söder och innehåller amfiboliter och porfyriter. Likaså går det i bergets längdriktning gångar med bergarterna diabas/kullait. Blandat med dessa bergarter finns sandsten och lerskiffer. Och ovanpå på allt detta med möjlighet till kraftig och typisk terroir, finns vingårdens mark.

Jordmånen som är de översta delarna av marken som vinstocken växer i, består av lerig sandig morän och några meter längre ner finns berggrunden. Vinstocken hämtar näring ifrån de översta skikten men också ifrån den djupare berggrunden. De mera djupliggande vattenstråken kan få vinplantans rötter att söka sig flera meter ner i marken. Rötterna tar upp näring i form av enkla föreningar och metalljoner som magnesium, kalcium och järn. Likaså enzymerna medverkar till att producera smakämnen och därför som indirekt kan ge mineralsmaker. Ph-värdet har även inverkan på vinets smak. Ju mer basisk jorden är , desto syrligare blir vinet.

KLIMATOLOGI
Här invid Kullaberg kännetecknas klimatet av milda vintrar och ljumma somrar. Det maritima inflytandet förstärks genom att västvindarna passerar över Golfströmmens varma vatten och dessa har en temperaturutjämnande effekt. Medeltemperaturen i januari är 0 – -2 C och i juli ca 16,5 gr C. Nederbörden är ca 500-1000 mm per år. I takt med att det sker en klimatförändring, bör klimatet på sikt bli ännu varmare, motsvarande mellersta Tyskland. Närheten till Öresund, Skälderviken och Kattegatt gör att det periodvis kan bli ganska blåsigt här.

Text: Marie-Louise Hedin