Tillåt gårdsförsäljning och sluta diskriminera svenska vinbönder!

Dagens Nyheter debatt

 

Replik till inlägg 25/9 2017 om gårdsförsäljning av 
Göran Persson, Bengt Westerberg och Göran Hägglund.

”Gårdsförsäljning av alkohol är fel väg till levande landsbygd” skriver tre före detta ministrar
på DN´s debattsida. För ett par veckor sedan publicerades ett annat inlägg i samma fråga av
bl a Barbro Westerholm, som var chef för Socialstyrelsen 1979-85 och Lars-Axel Nordell,
ordförande i Riksdagens Nykterhetsgrupp.

Inläggen är en del i den högljudda kampanj som nu förs, inte minst av Systembolaget,
mot alla försök att normalisera svenskarnas förhållanden till alkohol. Vad som kännetecknar
dessa äldre, före detta ministrar är att de verkat och levat i ett samhälle och en tid där statens
monopol fanns på alla möjliga områden och där riksdagen helt dominerades av
nykterhetsvänner. För dessa är vin inte en måltidsdryck, utan enbart ett berusningsmedel.
Något som staten skall reglera.

Men vi lever inte längre på den tiden. Svenska folket reser och ser hur saker och ting fungerar
i andra länder. Man förundras över att Sverige är det enda landet inom EU som diskriminerar
sina vinodlare och inte låter dem sälja sina egna produkter på sin gård. Det räcker att ta färjan
över till Danmark, så möter man ett helt annat synsätt. Där uppmuntras den unga näringen.

Tyvärr är dagens debatt både överdriven, osaklig och fylld med osanna påståenden. Inte minst
gäller detta Systembolaget, som lagt miljoner på annonsering och skickar brev till alla riksdags-
ledamöter, i försök att påverka dessa. Ett förbluffande agerande som också fått mycket kritik.

På vår lilla vingård i Skåne har vi följt och medverkat i debatten sedan 2010. Både den förra
alliansregeringen och de rödgröna partierna har svikit oss. Det mest skrattretande är när man
försöker utmåla svenska vinodlare som profithungriga kapitalister som försöker lura besökarna
att köpa mer än de vill. Åk ut i verkligheten och besök oss vinbönder som sliter för att få verk-
samheten att gå ihop, trots byråkrati, svårtolkade regler samt Systembolagets höga avgifter och
krångliga restriktioner för att få sälja via ett förlegat alkoholmonopol.

Vi anser att motståndarna till gårdsförsäljning har fel i flera av sina påståenden. Exempelvis hur
man skall tolka EU´s inställning och den mycket gedigna alkoholutredning som Lotty Nordling
kom med 2010. Vi anser tvärtom att man mycket väl kan pröva frågan genom att genomföra ett
test med gårdsförsäljning under några år, precis som den politiska majoriteten i både Höganäs
Kommun och Skåneregionen har krävt.

Alla producenter av vin i Sverige omfattas av noggrann kontroll från såväl kommunens alkohol-
handläggare och miljöavdelning, Livsmedelsverket, och Skatteverket. Vi har redan tillstånd att
servera vin till våra besökare, varför får vi då inte sälja några flaskor till dem?

Gårdsförsäljning är inget hot mot folkhälsan. Systembolaget, som säljer bag-in-box med
hemleverans är det! Liksom flödet av billig sprit över våra gränser, något som den svenska
alkoholpolitiken har drivit fram. Att tillåta oss att sälja vårt vin skulle däremot innebära fler
arbetstillfällen och stimulans till besöksnäringen. Vill man verkligen utveckla landsbygden och
stötta lokala småföretag, så skall man säga ja till gårdsförsäljning av vin!

Marie-Louise och Carl-Magnus Hedin
Vinbönder på Villa Mathilda i Kullabygden.